HOPE zorgt voor sfeer

De gemeenschappelijke ruimte

Ziel en het kloppend hart van de HOPE leefgemeenschap.
De inrichting ademt de warmte van het dorpscafé van weleer. HOPE gaat resoluut voor de sfeer van een stamlokaal met een ziel en niet voor de klassieke ‘polyvalente zaal’ in de seniorenzorg. Achter de toog vertrouwde gezichten met een hart voor de horeca en een talent voor ambiance. Trefpunt voor een goede babbel en tal van activiteiten.


De activiteiten

Bewoners bespreken samen wat ze willen doen.
HOPE legt niets op. Onze taak is initiatieven stimuleren en ondersteunen zodat ze effectief kunnen gerealiseerd worden. Hoe de activiteitenkalender eruit ziet wordt bepaald door de bewoners zelf. De activiteiten kunnen zowel recreatief, creatief als cultureel zijn. Dit omvat workshops, muziek en dans, uitstappen en zelfs korte city trips. Maar bijvoorbeeld ook presentaties rond een topic dat iedereen boeit. Wij vragen daarvoor gastsprekers maar evengoed een bewoner zelf die over een specifieke expertise, vaardigheid of passie beschikt en die graag wil delen.

Lees waarom HOPE een warme
leefgemeenschap
belangrijk vindt

“Spreken over de tijd van toen verjaagt het spook van de dementie”

LEES MEER

“Een goede leefkwaliteit vermindert het gebruik van medicatie”

LEES MEER

"Ik ben een echte toogmadam"

LEES MEER

Spreken over de tijd van toen
verjaagt het spook
van de dementie

De tijd van toen: herinneringen aan mooie dingen, aan liedjes melodietjes uit vervlogen tijd. Iedereen spreekt graag over vroeger. Iedereen haalt graag herinneringen op. Dit is een bevinding die ook wetenschappelijk vastgesteld is. Tegenwoordig is reminiscentie in de ouderenzorg een belangrijk begrip. Onderzoek wijst duidelijk uit dat actief over vroeger kunnen praten de geest fit en gezond houdt. Want net zoals een lichaam moet ook de geest onderhouden worden. Ons brein moet constant prikkels krijgen om alle hersenverbindingen zo lang mogelijk intact te houden. Stilstaan is achteruitgaan en langzaam wegdeemsteren in de mist. Het actief stimuleren van de geest is dus voor HOPE een prioriteit.
Dit kan best door sociaal contact in een inspirerende omgeving zoals onze gemeenschappelijke ruimte waar men zich veilig en geborgen voelt. Waar alles doet terugdenken aan vroeger. Prikkels die associaties naar vroeger oproepen. Een schilderijtje van een landweg doet denken aan een eigen ervaring. Ooit. Met een geliefde bijvoorbeeld. De wereld van vroeger ontvouwt zich tot in de kleinste details. Daarover kunnen praten is belangrijk. En nog belangrijker is die ervaringen met anderen kunnen delen.

Een goede leefkwaliteit
vermindert het gebruik
van medicatie

Onderzoek recentelijk in Nederland (Ouderen in woonservicegebieden- Robert Vossers) toont zonder discussie aan dat bij ouderen fysieke en mentale beperkingen toenemen naarmate de leefkwaliteit van de omgeving verslechtert. En ook het omgekeerde is bewezen : de mate waarin ouderen een goede gezondheid hebben wordt in hoge mate bepaald door een goede leefkwaliteit. Onder goede leefkwaliteit verstaat men een aangename vertrouwde omgeving waar men zich veilig voelt en voldoende sociaal contact heeft. Een goede leefkwaliteit bevordert ook sterk het geluksgevoel. Wie gelukkig is kent rust.
En gemoedsrust is een belangrijke factor in het gebruik van medicatie. Stress vermindert namelijk fel de weerstand en maakt ziek en ongelukkig. Dikwijls gaat dit gepaard met allerlei ongemakken zoals pijn en slaaptekort. En dan dringt medicatie zich op. Conclusie: wie gelukkig is in een aangename omgeving tussen de mensen blijft langer gezond

De vrijwilliger

In haar streven om bewoners zoveel mogelijk geestelijk en lichamelijk actief en creatief te houden voert HOPE een bewuste personeelspolitiek. Zo wordt er standaard gewerkt met vertrouwde gezichten zoals de woonassistent en de vrijwillige die haar ondersteunt. De mensen die deze functies uitoefenen zijn altijd mensen die met hart en ziel achter de HOPE visie staan.

Onze mensen komen ook met initiatieven. Zo is de vrijwilliger een kei in tuinieren en ze wil dan ook graag via de aanleg van een soort volkstuintjes samen met de bewoners haar passie voor groen delen. Vaste gezichten die leven voor hun job stellen de bewoners gerust en maken hen blij. Het worden ‘vaste waarden’ die een goed sociaal contact bevorderen. Aan een vertrouwd gezicht vertel je immers veel makkelijker over jezelf en wat je bezighoudt.